BT2k
LOGO

Boeken van eigen hand
Inhoudsopgave
- -

B. Kainka / H.-J. Berndt
PC-POORTEN ONDER WINDOWS
meten, regelen en besturen via de standaardpoorten
Uitgeverij Segment B.V. Postbus 75, 6190 AB Beel (L) , 1999
ISBN 90 5381 114 1 NUGI 852/853
www.elektuur.nl

lees het voorwoord en de inleiding


Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding
 1.1 PORT.DLL
 1.2 Het aanroepen van de DLL in Visual Basic 5 
 1.3 Het aanroepen van de DLL onder Delphi

2. De seriële poort
 2.1 DLL-functies voor de seriële poort
 2.2 Poortadressering in Visual Basic
 2.3 Poortadressering in Delphi
 2.4 Adressering via poortcommando's

3. Rechtstreekse digitale uitvoer
 3.1 Schakelklok
 3.2 Servosturing
 3.3 Stappenmotorsturing

4. Rechtstreekse digitale invoer
 4.1 Registratie van gebeurtenissen
 4.2 Nabootsing van logische schakelingen

5. Eenvoudige analoog/digitaal-omzetters
 5.1 Meting van weerstanden
 5.2 Spanningsmeting
 5.3 Een 4-kanaals A/D-omzetter
 5.4 Metingen aan een transistor

6. Frequentiemeting
 6.1 Software-teller
 6.2 Meting van temperatuur en luchtvochtigheid
 6.3 Een spanning/frequentie-omzetter
 6.4 Een frequentieplotter

7. Synchrone seriële data-overdracht
 7.1 Seriële uitvoer
 7.2 Seriële invoer
 7.3 Een serieel uitleesbare A/D-omzetter

8. Een multifunctionele interface
 8.1 De hardware en de aansturing ervan
 8.2 Het universele meetprogramma COMPACT
 8.3 Automatische IC-tester

9. De parallelle printerpoort
 9.1 In- en uitgangslijnen
 9.2 Bidirectionele printerpoorten


 
 

10. Parallelle data-overdracht
 10.1 Een functiegenerator
 10.2 Besturing van eenvoudige machines

11. 16-bit poortuitbreiding
 11.1 Het poort-IC 8243
 11.2 Uitbreiding tot 32 poortlijnen
 11.3 Een eprommer

12. De I2C-bus
 12.1 Data-overdracht en adressering 161
 12.2 Aansturing via de parallelle poort 164
 12.3 Aansluiting op de seriële poort 167
 12.4 Het poort-uitbreidings-IC PCF8574 170
 12.5 De A/D-D/A-omzetter PCF8591 177
 12.6 Een geheugenoscilloscoop 180

13. De joystick-poort
 13.1 Analoge en digitale ingangen
 13.2 Spanningsmeting
 13.3 Bewaking van grenswaarden
 13.4 Schakeluitgang
 13.5 Een digitale teller
 13.6 Gebruik van de joystick via drivers

14. De geluidskaart
 14.1 Opname en weergave
 14.2 Een Excel-oscilloscoop
 14.3 Een Delphi-oscilloscoop
 14.4 Genereren van geluiden
 14.6 Een gehoortest met de geluidskaart

15. Video-capture-kaarten
 15.2 Weergave van een beeld
 15.2 Meetwaarden uit kleurinformatie
 15.3 Lengtemeting met de videocamera

16. Asynchrone seriële overdracht
 16.1 Het uitlezen van een seriële muis
 16.2 Digitale besturing via RS232
 16.3 De St62-microcontroller-UART
 16.4 Een seriële bus

Aanhangsel
 Literatuur
 De inhoud van de CD-ROM
 Index.
Startseite Bücher Software SatTV Musik Kontakt

Für Inhalt und weitere Verzweigung externer Links sind die Betreiber der dortigen Seiten verantwortlich - H.-J. Berndt