BT2kLOGO
Boeken van eigen hand
Voorwoord
- -

B. Kainka / H.-J. Berndt
PC-POORTEN ONDER WINDOWS
meten, regelen en besturen via de standaardpoorten
Uitgeverij Segment B.V. Postbus 75, 6190 AB Beel (L) , 1999
ISBN 90 5381 114 1 NUGI 852/853
www.elektuur.nl

lees de inhoudsopgave


Voorwoord
Op de meeste PC's lijken de dagen van het goede oude DOS-bedrijfssysteem geteld te zijn. De wereldwijde invoering van Windows heeft enerzijds een groter gebruiksgemak tot gevolg, maar anderzijds betreuren vooral veel hobbyisten het feit dat een heleboel zaken die onder DOS geen probleem waren, nu niet meer zonder meer mogelijk zijn. Een Windows-programma geeft de gebruiker niet meer dezelfde mate van controle over de computer als een DOS-programma.

Onder DOS zijn talloze uiterst eenvoudige applicaties ontwikkeld die rechtstreekse toegang bieden tot de poorten van de PC. LED's of doodgewone schakelaars kunnen zonder verdere kunstgrepen rechtstreeks op bijvoorbeeld een COM-poort worden aangesloten. Ook simpele schakelingen voor de besturing van externe hardware kunnen direct worden aangestuurd. Onder Windows lijkt deze eenvoudige aanpak in eerste instantie geblokkeerd te zijn. Maar gelukkig bestaan er wel degelijk oplossingen voor dit probleem! 

Dit boek laat u zien hoe u onder Windows rechtstreeks toegang tot de interfaces van de PC krijgt. 

Het is de bedoeling van dit boek een groot aantal bestaande schakelingen nieuw leven in te blazen. Het is grotendeels gebaseerd op zijn DOS-voorganger "PC-poorten anders benut" (Elektuur 1994). Daarnaast geven we enkele nieuwe "aanzetjes" die juist uit de nieuwe mogelijkheden van Windows voortvloeien. Over het geheel genomen "draait" dit boek volledig onder Windows95/98. Meestal is gebruik gemaakt van de programmeertalen Visual Basic en Delphi -- dat wil zeggen de Windows-opvolgers van GW-Basic en Q-Basic respectievelijk Turbo-Pascal. Veel bestaande DOS-programma's kunnen met deze nieuwe tools betrekkelijk gemakkelijk naar het Windows-platform worden "getild".

Wij wensen de lezer veel succes!
Hans-Joachim Berndt en Burkhard Kainka


Opmerking bij de Nederlandse uitgave:
Om vergissingen en tikfouten te voorkomen, zijn alleen de commentaarteksten bij de in het boek afgedrukte listings vertaald. Namen van procedures, variabelen en dergelijke zijn onvertaald gebleven. Op de CD bij dit boek staan de originele Duitstalige (voorbeeld)programma's zoals deze door de schrijvers zijn gemaakt.
.
Startseite Bücher Software SatTV Musik Kontakt

Für Inhalt und weitere Verzweigung externer Links sind die Betreiber der dortigen Seiten verantwortlich - H.-J. Berndt